Välkommen till Sollefteå Sotningsdistrikt!

…sotarna har varit i samhällets tjänst i över 500 år.

Vårt fokus: en sund inomhusmijö och säkra eldstäder

Välkommen till Sollefteå Sotningsdistrikt AB. Här värnar vi om att ditt inomhusklimat ska vara hälsosamt och att dina eldstäder är trygga för dig att använda.

Vi verkar i Sollefteå kommun och Ragunda kommun där vi erbjuder följande tjänster:

  • Sotning och brandskyddskontroll
  • Besiktning av nyinstallationer
  • Ventilationsrensning – i nuläget dock ej OVK = Obligatoriskventilationskontroll

Med våra eldstadsbesiktningar enligt SSR Godkänd får du ett extra öga på eldstadens skick.

Sotning och brandskyddskontroll – för din trygghet!

Sotning och brandskyddskontroll är lagstadgat och utförs regelbundet för att bland annat minska risken för bränder.
Fel och brister som upptäcks i tid kan åtgärdas innan något allvarligt händer. Kajbon och andra saker som inte hör hemma i

skorstenen hjälper vi dig givetvis också att ta bort. Sotning för miljö och ekonomi. Med en ren och välskött panna minskar du dina avtryck på miljön och det går dessutom åt mindre bränsle.

Du vet väl att du kan beställa ventilationsrengöring med ROT-avdrag?

Steget till en bättre inomhusmiljö behöver inte vara krånglig!

Din ventilation är viktig för kvaliteten på inomhusklimatet.
Ventilationskanalerna behöver rensas regelbundet från damm och olika partiklar i luften, vilka annars täpper till och försämrar värmesystemets effektivitet. Eftersatt ventilationsrensning är varken hälsosamt för dig eller ditt hus.

Kanalerna bör rensas var tredje till var sjätte år beroende på vilken sorts ventilationssystem du har.